CheckDrive 2019.1.30

CheckDrive 2019.1.30

Abelssoft GmbH – 28,2MB – Freeware – Windows
ra khỏi 11 phiếu
4 Stars User Rating
CheckDrive cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để kiểm tra ổ đĩa cứng của bạn cho các lỗi. CheckDrive có thể phát hiện và sửa chữa lỗi đĩa cứng có thể xuất hiện trên tai nạn hệ thống hoặc khi tắt máy tính của bạn mà không cần tắt máy Windows thích hợp. Nếu bạn có một tai nạn hệ thống sau đó CheckDrive là dành cho bạn. CheckDrive là hoàn toàn miễn phí!

Tổng quan

CheckDrive là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Abelssoft GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CheckDrive là 2019.1.30 , phát hành vào ngày 12/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/05/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

CheckDrive đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 28,2MB.

Người sử dụng của CheckDrive đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CheckDrive!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có CheckDrive cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại